Jag har en verkstad där jag även arbetar med svets och mekanik. Svetsningen innefattar både tillverkning av konstruktioner reparation av skopor stålbyte på skopor, fältarbeten och svetsning på bilar. Mekanikdelen innefattar även där reparationer av maskiner ute på fält men även bilreparationer i verkstaden. Verkstaden ligger i Bro vid Grävola och Bro väggarage.